Počasni odbor

  1. Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović
  2. Prof. dr Dušan Starčević, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije
  3. Darko Uremović, predsjednik Upravnog odbora Panevropskog univerziteta APEIRON
  4. Doc. dr Siniša Aleksić, direktor Panevropskog univerziteta APEIRON