ITeO 2009

Pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, prvi put u Bosni i Hercegovini se održala Naučno-stručna konferencija posvećena e-obrazovanju pod nazivom Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO.

Profesor Avramović U poslednjih nekoliko godina svjedoci smo pojave velikog broja e-learning platformi na tržištu. Svaka od njih nudi različita rješenja u pokušaju pronalaženja novih modela učenja. Postavlja se pitanje: Na koji način proceniti i izabrati odgovarajuću e-learning platformu? Učesnici ITeO-a su se upoznali sa principima i specifičnostima elektronskog obrazovanja, tehnologija i procesa na kojima se ono temelji te različitim mogućnostima primjene. Izlagači na skupu predstavili su praktična rješenja za razvoj tih sistema, načina na koji se elektronsko učenje primjenjuje, te mogućnost provođenja izvještavanja na tom području.

Od početka ITeO nastoji da počiva na selekciji najkvalitetnijih radova. Prijavljena su 62 rada, prihvaćen je 41 rad, od čega 8 autora iz inostranstva, što čini ovaj skup masovnim. Autorske radove, koji su se prikazali na prošlogodišnjem ITeO-u, pažljivom stručnom selekcijom odabrao je Programski odbor Konferencije i svrstao u 6 sekcija. Ovim se ITeO potvrđuje kao najveći stručni skup na našim prostorima u ovoj oblasti. Prijavljeni referati obrađivali su problematiku istraživanja, projektovanja, razvoja i primjene naučnih dostignuća u e-obrazovanju.

Radovi su pokrili sve značajnije teme iz oblasti e-obrazovanja i to, osnovno i srednje obrazovanje, visoko obrazovanje, korelacija u nastavnim sadržajima, evropska iskustva, korporativno obrazovanje, obrazovanje nastavnika, nastavna sredstva i tehnologije. U okviru Naučno stručnog skupa održan je jednodnevni seminar „Unapređenje nastave u obrazovnim ustanovama uz pomoć IKT-a“ koji je neophodan u procesu neprekidnog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja.

Profesor Kuzmanović

Sva značajnija stručna ostvarenja, oblasti istraživanja i priznati naučni rezultati u oblasti e-obrazovanja su u nekom vidu prikazani na sekcijama. Pripremljeni Zbornik radova konferencija služi i kao ljetopis razvoja naše nauke i struke u oblasti e-obrazovanja, kao uvjek aktuelna stručna literatura. Autori radova došli su iz obrazovnih ustanova, korporacija i razvojnih jedinica u privredi koje rade za potrebe obrazovanja. Tako su se kao autori radova javili, ne samo istraživači sa fakulteta i instituta već, i stručnjaci iz privrede koji se bave obrazovanjem i rukovođenjem.

Pored naših najvećih naučnih autoriteta i renomiranih autora, čija se imena redovno pojavljuju na mogim konferencijama, ima i onih koji to čine po prvi put. ITeO je i naučni skup mladih istraživača koji potvrdu vrijednosti svojih prvih naučnih rezultata najprije dobijaju na konferenciji ITeO. Stoga je Konferencija i svojevrsna škola odgoja naučnog podmlatka, gdje se uči kako se prikazuje i izlaže kritici naučni rad.

Radovi su veoma raznorodni po tematici što ukazuje na to da su nastali, prije svega, kao rezultat samostalnih istraživanja ili rada na manjim projektima. Sjednica, koje bi u cjelini bile posvećene rezultatima rada na nekom projektu nema, što ukazuje na to da većih timskih istraživanja očigledno nema. Verovatno, kao posljedica svega navedenog, radovi dosta variraju i u kvalitetu samih rezultata i u načinu njihovog predstavljanja.

Sala

Programski odbor je odbrao radove, mada ne stoji iza svih stavova iznetih u njima, ali smatra da svi predloženi referati zavređuju pažnju da budu prikazani, kritički ocenjeni i objavljeni. Svega ovoga su, svakako, bili svjesni i recenzenti, kada su se odlučili za ovakav izbor radova.

Održavanje I međunarodne naučno-stručne konferencije ITeO omogućio je Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka. Velike zasluge za održavanje ove Konferencije ima Akademija nauke i umjetnosti Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske.

Na stranicama ovog Zbornika vašoj pažnji, sudu, ocjeni i kritici rezultate svojih (više) godišnjih istraživanja predstavljaju ugledni istraživači, autori, članovi prestižnih naučnih udruženja, profesori univerziteta, ali i brojni drugi naučnici i stručnjaci.

Osnovna karakteristika ITeO Konferencije i Zbornika radova je multidisciplinarnost i visok kvalitet referata, što je i razumljivo s obzirom na to da su autori radova naši i inostrani eminentni naučnici i stručnjaci koji se bave istraživanjem i razojem e-obrazovanja.

Smatramo svojom obavezom da zahvalimo prvenstveno autorima radova koji su uložili veliki napor da kvalitetno pripreme radove, potom članovima Programskog, Organizacionog i Redakcionog odbora na kvalitetnom radu i utrošenom vremenu koje su posvetili pripremi i organizaciji skupa, nesebičnom angažovanju pored svojih brojnih redovnih obaveza, kao i učesnicima Konferencije, koji su svojim aktivnim učešćem doprinijeli uspješnosti rada skupa.

Pred učesnicima Konferencije, organizatorima i sredstvima informisanja je zadatak da doprinesu pravom sagledavanju pozicije gdje se nalazimo danas i šta možemo sutra, kojom dinamikom i u kojim oblastima treba da se posebno angažujemo. Programski odbor preporučuje što intenzivniju komunikaciju između slušalaca i autora. Na taj način, mišljenja smo, povećaće se upotrebna vrijednost svakog od prezentovanih radova.

Verujemo da će ITeO izrasti u ozbiljnu međunarodnu naučnu i stručnu manifestaciju. Bosanskohercegovačka naučna i stručna javnost će imati priliku da čuje vodeće stručnjake iz oblasti istraživanja i razvoja za potrebe e-obrazovanja. Sa nama su ove godine bili renomirani profesori i istraživači iz ove oblasti.

Predsjednik Organizacionog odbora

  • Doc. dr Gordana Radić, dipl.inž.el.

Predsjednik Programskog odbora

  • Prof. dr Zoran Ž. Avramović, dipl.inž.el.