ITEO 2012

Izvještaj o održanom IV Međunarodnom naučnom skupu ITeO 2012

Programski odbor

Na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjoj Luci, realizovan je, 28. i 29. septembra 2012. godine, četvrti Naučno-stručni skup, pod nazivom: Informacione tehnologije za e-obrazovanje, pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske a pod medijskim pokroviteljstvom ATV-a Banja Luka i Nezavisnih novina. Od oprganizacija iz IT oblasti Skup je podržala  kompanija Teleklik iz Banja Luke. 

Skupu se u ime Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske obratio akademik Dragan Danelišan, pomoćnik ministra nauka i tehnologije Gordan Vukelić, minister prosvjete i kulture Anton Kasipović koji je i otvorio Skup. 

Na Skupu su izložili naučno-stručne radove eminentni autori iz zemlje i inostranstva. Svi radovi su publikovani u Zborniku radova ITeO.

Uvodno izlaganje na temu E-obrazovanje potreba, mogućnost i korist održao je profesor Djordji Jovančevski sa Američkog univerziteta iz Skoplja. Drugi uvodni referat Društveni mediji u obrazovanju izložio je professor Velimir Štavljanin iz Beograda sa Fkulteta organizacionih nauka. 

Ukupno je saopšteno 26 radova, dva rada po pozivu i 24 u okviru plenarnih sesija. Radovima na IV međunarodnom naučno-stručnom skupu ITeO 2012 pokriveno je većina predloženih tematskih oblasti, počev od utjecaja društvenih medija na obrazovanje preko savremenog obrazovnog sredstava – robo ruka sa tri stepena slobode i savremenih robotskih platformi, do računarstva u oblaku i primene obrazovnih softvera u mnogim obrazovnim oblastima. U oblasti istraživačkog rada prikazane su mogućnosti primene IT koje olakšavaju uključivanje istraživača i studenata u naučno-istraživački rad. 

Programski odbor

Posebno treba istaknuti radove koji su se odnosili na unapređenje obrazovnog procesa sa aspekta tehnologije pripreme materijala za kurseve, distribucije tih materijala kao i njihovo korišćenje. Ove godine pažnja je bila posvećena repozitoriju edukativnih objekata i različitih softvera za e-nastavu u različitim oblastima. 

Svim učesnicima Skupa uručeni su sertifikati o učešću u radu Naučno-stručnog skupa ITeO 2012. I ove godine Konferenciju su preko APEIRON TV kanala mogli pratiti svi zainteresovani putem Interneta  (www.apeiron-uni.tv).

Na kraju, organizatori skupa sa zadovoljstvom konstatuju da se misija Naučno-stručnog skupa sa medjunarodnim učešćem ITeO uspešno ostvaruje.

 

Banja Luka, 25. oktobar 2011. godine Programski i organizacioni odbor