ITEO 2014

I Z V E Š T A J

o radu VI Međunarodnog naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO 2014

U Banjaluci je 26. i 27. septembra 2014.  u prostorijama Univerziteta Apeiron održan šesti po redu međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje (ITeO). Kao i do sada pokrovitelji Skupa su bili Akademina nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije RS i Ministarstvo prosbjete i kulture RS. Sponzori Skupa su bili Microsoft BH, Teleklik Banja Luka i Assbis Sarajevo.

Skup je otvorio akademik Rajko Kuzmanović u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, predstavnika akademske zajednice, kao i cenjenih gostiju iz Ruske Federacije. Ove godine uvodni referat održao je akademik Injkov Yuri M. sa Moskovskog državnog univerziteta MIIT pod naslovom „Problemi učenja na daljinu u oblasti tehničkog visokog obrazovanja“. Zapaženo interesovanje pobudili su gosti iz Rusije Voroncova Elena Vladimirovna, ROSNOU, Vladimir Nikolajevič Mališ sa državnog Univerziteta iz Lipecka i Maksim Aleksandrovič Pahomov sa Tambovskog državnog univerziteta „G. R. Deržavin“, koji su održali predavanja primeni učenja na daljinu, algoritmima za binarnu klasifikaciju tekstualnih dokumenata i ERP sistemima. U plenarnom delu rada Skupa izloženi su radovi o primeni savremenih informacionih tehnologija u bioinformatici, standardima u bezbednosti biometrijskih podataka.

Interesantno su bila i izlaganja o mogućnosti primene mobilnih aplikacija u savremenom obrazovnom sistemu, mešovitom učenju – Blended learning, Interaktivnim e-sistemima u izvođenju nastave i ocenjivanje učenika, virtualizaciji i računarstvu u oblaku,..  

I ove godine su autori imali mogućnost da izlože svoja dostignuća u okviru poster sesije.

Na Skupu je prikazan presek dosadašnjih izdanja JITA časopisa

Imajući u vidu značaj Android operativnog sistema u mobilnim komunikacijama i tablet uređajima, održan je studentski okrugli sto na temu: IoT i pametne senzorske mreže budućnosti: mogućnosti i izazovi. Prisutnim studentima, studentima iz Tambova putem Skype mreže i prisutnim gostima uvodnu prezentaciju pod naslovom IoT i pametne senzorske mreže budućnosti: mogućnosti i izazovi. Prisutni studenti i studenti iz Tambova su postavljali pitanja i aktivno učestvovali u diskusijama. Može se zaključiti da je i ovogodišnji naučno-stručni skup ITeO bio na visokom naučnom i stručnom nivou, pobudio značajno interesovanje zaposlenih u segmentu nauke i prosvete, kao i da je ostvario kontinuitet u misiji promovisanja značaja i uloge informacionih tehnologija u savremenom životu i obazovanju.