ITEO 2013

Izvještaj o radu V Međunarodnog naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije za e-obrazovanje ITeO 2013

Programski odbor

U Banjaluci je 27. i 28. septembra 2013.  u prostorijama Univerziteta Apeiron održan peti po redu međunarodni naučno-stručni skup Informacione tehnologije za e-obrazovanje (ITeO). Skup je otvorio akademik Rajko Kuzmanović u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, predstavnika akademske zajednice, kao i cenjenih gostiju iz Ruske Federacije. Ove godine uvodne referate održali su Irena Genadijeva Obuhova sa Moskovskog državnog regionalnog univerziteta, referat pod naslovom IT u obrazovanju: prošlost i sadašnjost, i Zdenka Babić sa državnog Univerziteta u Banjaluci, referat pod naslovom Uvođenje doktorskih studija u Republici Srpskoj

Zapaženo interesovanje pobudili su gosti iz Rusije Maksim Aleksandrovič Pahomov sa Tambovskog državnog univerziteta „G. R. Deržavin“ i Vladimir Nikolajevič Mališ sa državnog Univerziteta iz Lipecka, koji su održali predavanja pod naslovima Uticaj IT na motivisanje studenata za obrazovne i naučne radove, odnosno Univerzitetska infrastruktura za e-obrazovanje.

U plenarnom delu rada Skupa izloženi su radovi o primeni savremenih informacionih tehnologija u informacionom društvu (inteligentna kuća) i nastavi robotike (helikopter u funkciji video nadzora). Takođe, imajući u vidu potrebe e-obrazovanja u sistemu studija na daljinu, prisutni su pokazali veliko interesovanje za primenu biometrijskih tehnika u menadžmentu identiteta.

Interesantno je bilo i izlaganje o novinama o ulozi  i načinu finansiranja projekata iz IKT oblasti u EU programu Horizont 2020.

I ove godine su autori imali mogućnost da izlože svoja dostignuća u okviru poster sesije.

Imajući u vidu značaj Android operativnog sistema u mobilnim komunikacijama i tablet uređajima, održan je studentski okrugli sto na temu: Android paradigma: razvoj i budućnost eko sistema; mogućnosti primene uređaja zasnovanih na Android platformi. Studentima i prisutnim gostima uvodnu prezentaciju pod naslovom Uticaj Android operativnog sistema na širenje IKT koja opisuje operativni sistem, njegov nastanak, mesta primene i predviđanja budućnosti, uz predstavljanje nekih karakterističnih i neobičnih poteza proizvođača u vezi sa operativnim sistemom Android, održao je moderator okruglog stola  Goran Đukanović. Poseban osvrt je dat na aspekt sigurnosti. Na kraju je postavljeno 14 pitanja sa osnovnom namerom da budu smernice prisutnim za razvoj diskusije. Prisutni su se aktivno uključili u diskusiju i iskazali visok nivo zainteresovanosti za tematiku. 

Programski odbor

Razvijena je diskusija na svih 14 tema. Posebno je iskazano interesovanje za pitanja sigurnosti, uticaj sigurnosti na dalje širenje operativnog sistema Android, te relacije u odnosu na Apple iOS i druge operativne sisteme prisutne u mobilnom računarstvu. Studenti su iskazali zavidan nivo upućenosti u samu tematiku i visok stepen zainteresovanosti i interaktivnosti, odnosno uzeli su učešće u diskusiji u obimu koji je i iznad očekivanog, što pokazuje da je održani okrugli sto bio uspešan.

Može se zaključiti da je i ovogodišnji naučno-stručni skup ITeO bio na visokom naučnom i stručnom nivou, da je pobudio značajno interesovanje zaposlenih u segmentu nauke i prosveti, kao i da je ostvario kontinuitet u misiji promovisanja značaja i uloge informacionih tehnologija u savremenom obazovanju.