ITeO 2011

Izvještaj o održanom III Međunarodnom naučnom skupu ITeO 2011

Programski odbor

Na Panevropskom univerzitetu APEIRON u Banjoj Luci, realizovan je, 7. i 8. oktobra 2011. godine, treći Naučno-stručni skup, pod nazivom: Informacione tehnologije za e-obrazovanje, pod pokroviteljstvom Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske a pod medijskim pokroviteljstvom ATV-a Banja Luka i Nezavisnih novina. Skupu se obratio pomoćnik ministra nauka i tehnologije Vinko Bogdan koji je i otvorio Skup. Na skupu su izložili naučno-stručne radove eminentni autori iz zemlje i inostranstva. Svi radovi su publikovani u Zborniku radova IteO.

Ukupno je saopšteno 25 radova, dva rada po pozivu i 23 u okviru plenarnih sesija. Radovima na III međunarodnom naučno-stručnom skupu ITeO pokriveno je većina predloženih tematskih oblasti, od osnovnog obrazovanja, preko softvera za e-učenje, do savremenih robotskih platformi. U oblasti istraživačkog rada prikazane su mogućnosti IT koje olakšavaju uključivanje istraživača i studenata uključivanje u naučno-istraživački rad.

Napredak Internet tehnologije i napori istraživača da formiraju razuličite repozitorije podataka omogućuju istraživačima i studentima slobodan pristup proverenim i klasifikovanim informacijama.

Programski odbor

Posebno treba istaknuti radove koji su se odnosili na unapređenje obrazovnog procesa sa aspekta tehnologije pripreme materijala za kurseve, distribucije tih materijala kao i njihovo korišćenje. Ove godine pažnja je bila posvećena repozitoriju edukativnih objekata i različitih softvera za e-nastavu u različitim oblastima.

Predstavljeni su i radovi koji podržavaju pristupačnost Internetu osobama sa posebnim potrebama, poremećajem razlikovanja boja. Svim učesnicima Skupa uručeni su sertifikati o učešću u radu Naučno-stručnog skupa ITeO 2011. I ove godine Konferenciju su putem APEIRON TV kanala (Video on Demand) mogli pratiti svi zainteresovani putem Interneta (www.apeiron-uni.tv).

Drugog dana skupa održana je studentska debata na teme:

  • Uloga društvenih mreža za razmenu informacija
  • Savremeni obrazovni procesi oslonjeni na web tehnologije i multimedijalne baze podataka
  • Tehnike i tehnologije izrade web sajta u funkciji e-učenja

Osnovna funkcija okruglog stola je bila iznošenje različitih mišljenja studenata o ulozi društvenih mreža za razmenu informacija kako u društvenom tako i u poslovnom okruženju. Takođe, učesnici debate su razmenili iskustva o efektima postojećih sistema za obrazovanje na daljinu, odnosno o osposobljenosti polaznika da samostalno kreiraju i prezentuju na Internetu svoje sadržaje. Na kraju, organizatori skupa sa zadovoljstvom konstatuju da se misija ITeO-a uspešno ostvaruje.

 

Banja Luka, 25. oktobar 2011. godine Programski i organizacioni odbor