Uputstvo za autore

NASLOV RADA

(U NAJVIŠE DVA REDA)

TITLE OF PAPER

(TWO LINES AT THE MOST)

 

 

Apstrakt: Svaki rad mora da sadrži apstrakt. U apstraktu treba ukratko izložiti osnovnu ideju i postignute rezultate. Rad napisati po ugledu na tekst iz ovog uputstva. Apstrakt može da sadrži do 150 reči.

Srpski