ITeO 2020 Uvodno predavanje

PRIMJENA INFORMACIONO - KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U PROUČAVANJU JEZIKA

- uvodno predavanje na XII međunarodnom naučno-stručnom skupu Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO -

Nedim Smailović, Zoran Ž. Avramović

Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 

Apstrakt: U ovom radu prikazane su neke mogućnosti savremene računarske lingvistike. Analiza je usmjerena u četiri pravca. Prvi dio se odnosi na savremeni jezik kolumnista četiri balkanska elektronska medija. Oni pišu o različitim temama, različitim jezičkim stilovima ali analiza jasno ukazuje na velike sličnosti u nekim segmentima. U drugom dijelu statistički su analizirana tri poznata književna djela balkanskih pisaca. Djela su različita po sadržaju (psihološki i filozofski roman, komedija sa autobiografskim sadržajem, roman iz doba realizma), a vremenski raspon između objavljivanja ovih djela je blizu osamdeset godina. Predmet analize trećeg dijela ovog rada je poznati roman Žila Verna „20.000 milja pod morem“ u prijevodu na četiri jezika: njemački, francuski, engleski i hrvatski jezik. Cilj analize je da se ukaže na međusobne sličnosti i razlike koje su svojstvene pojedinim jezicima. U četvrtom dijelu na velikom uzorku data je i skala međusobne udaljenosti pojedinih jezika, jednog od drugog u pogledu učestalosti pojedinih slova. Pokazano je da učestalost pojedinih slova može biti iskorištena za potrebe automatskog prepoznavanja nepoznatog jezika.

Ovakva istraživanja pripadaju lingvistici, kao nauci o jeziku ali se rezultati mogu upotrijebiti kao mali segmenti u razvoju danas veoma aktuelne vještačke inteligencije.
 
Ključne riječi: računarska lingvistika, jezik, analiza teksta, prepoznavanje jezika, vizualizacija podataka.
 
Undefined

ITeO 2020

Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2020, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, dvanaestu godinu za redom, biće održana 25. i 26. septembra 2020. godine sa početkom u 11 sati. Konferencija će se održati online, putem aplikacije zoom. 

Undefined

Odrzan ITeO 2019

 

Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2019, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, jedanaestu godinu za redom, održana je 6. decembra 2019. godine. 

Srpski

ITeO 2019 - Uvodno predavanje

TREND RAZVOJA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU

Prof. emeritus dr Dušan Starčević

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Apstrakt: Rad je posvećen analizi uticaja informacionih tehnologija na razvoj privrede i društva, posebno u procesu digitalne transformacije društva. Dat je prikaz osnovnih odlika digitalne ekonomije i informacionih tehnologija. Analizirano je trenutno stanje broja i profila zaposlenih u oblasti informacionih tehnologija u SAD-u i ocena trenda razvoja. Navedene su ključne informacione tehnologije za koje se očekuje da obeleže sledeću deceniju, kao i zadaci akademskih ustanova u njihovom obrazovanju. Prezentovani su de facto standardi koje treba imati u vidu prilikom specificiranja nastavnih planova i programa rada.

Ključne reči: informacione tehnologije, digitalna transformcija društva, strateške tehnologije, modeli akademskog obrazovanja, kurikulumi

Srpski

 S p o n z o r i