ITEO 2023

Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2023, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, petneaestu godinu za redom, biće održana 29. septembra 2023. godine sa početkom u 11 sati. 

 

Undefined

iteo 2022

Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2022, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, četrnaestu godinu za redom, biće održana 23. i 24. septembra 2022. godine sa početkom u 11 sati. 

Undefined

Obavijest za autore

Poštovani autori,

1.
Republički štab za vanredne situacije, na sjednici koja je održana 13. 9. 2021. donio je odluku da se sve postojeće epidemijske mjere produže do 27. septembra. Molimo vas da se pridržavate propisanog.  

Detaljnije o Zaključku o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane virusom korona na:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Documents/Zakljucak130921a.pdf

2.
Otvaranje Konferencije je 24.09.2021. u 11.00 časova u velikom Amfiteatru broj 1.
Potom sledi uvodno izlaganje prof. dr Milene Vujošević Janičić.
Posle dolaze izlaganja autora uz prezentaciju u Power Pointu.
Vreme za izlaganje je 10 minuta i za pitanja i odgovore još 5 minuta.
Autori iz Rusije, Kine, Ukrajine, Hrvatske, inostranstva, uključiće se putem linka.
 

Srpski

Uvodnicar za ITeO 2021

Prof. dr Milena Vujošević Janičić

 

Milena Vujošević Janičić je vanredni profesor na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kojem je i diplomirala, magistrirala i doktorirala u oblasti računarstva. Glavna oblast njenog naučno-istraživačkog rada su automatska analiza i verifikacija softvera, semantika programskih jezika i kompilacija programskih jezika. Učestvovala je u više nacionalnih i među- narodnih naučnih projekata. Autor je dve knjige i više od 30 naučnih radova. Učestvovala je na velikom broju nacionalnih i međunarodnih naučnih i stručnih skupova. Autor je nekoliko alata za verifikaciju softvera i automatsku evaluaciju studentskih programa u elektronskom obrazovanju. Kao stručni konsultant je sarađivala sa naučno-istraživačkim institutom RT-RK, a trenutno sarađuje sa kompanijama Syrmia i Oracle.

Više podataka na URL: http://www.matf.bg.ac.rs/~milena

Srpski

ITeO 2020 Uvodno predavanje

PRIMJENA INFORMACIONO - KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U PROUČAVANJU JEZIKA

- uvodno predavanje na XII međunarodnom naučno-stručnom skupu Informacione tehnologije za e-obrazovanje - ITeO -

Nedim Smailović, Zoran Ž. Avramović

Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
 

Apstrakt: U ovom radu prikazane su neke mogućnosti savremene računarske lingvistike. Analiza je usmjerena u četiri pravca. Prvi dio se odnosi na savremeni jezik kolumnista četiri balkanska elektronska medija. Oni pišu o različitim temama, različitim jezičkim stilovima ali analiza jasno ukazuje na velike sličnosti u nekim segmentima. U drugom dijelu statistički su analizirana tri poznata književna djela balkanskih pisaca. Djela su različita po sadržaju (psihološki i filozofski roman, komedija sa autobiografskim sadržajem, roman iz doba realizma), a vremenski raspon između objavljivanja ovih djela je blizu osamdeset godina. Predmet analize trećeg dijela ovog rada je poznati roman Žila Verna „20.000 milja pod morem“ u prijevodu na četiri jezika: njemački, francuski, engleski i hrvatski jezik. Cilj analize je da se ukaže na međusobne sličnosti i razlike koje su svojstvene pojedinim jezicima. U četvrtom dijelu na velikom uzorku data je i skala međusobne udaljenosti pojedinih jezika, jednog od drugog u pogledu učestalosti pojedinih slova. Pokazano je da učestalost pojedinih slova može biti iskorištena za potrebe automatskog prepoznavanja nepoznatog jezika.

Ovakva istraživanja pripadaju lingvistici, kao nauci o jeziku ali se rezultati mogu upotrijebiti kao mali segmenti u razvoju danas veoma aktuelne vještačke inteligencije.
 
Ključne riječi: računarska lingvistika, jezik, analiza teksta, prepoznavanje jezika, vizualizacija podataka.
 
Undefined

ITeO 2020

Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2020, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, dvanaestu godinu za redom, biće održana 25. i 26. septembra 2020. godine sa početkom u 11 sati. Konferencija će se održati online, putem aplikacije zoom. 

Undefined

Stranice

 S p o n z o r i