Honorary committee

  1. Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović
  2. Dr Dane Malešević, ministar prosvjete i kulture RS
  3. Prof. dr Jasmin Komić, ministar nauke i tehnologije RS
  4. Prof. dr Esad Jakupović, rektor Panevropskog univerziteta Apeiron
  5. Darko Uremović, predsjednik Upravnog odbora Panevropskog univerziteta APEIRON
  6. Mr Siniša Aleksić, direktor Panevropskog univerziteta APEIRON