Poziv za radove

POZIV ZA RADOVE 9. MEĐUNARODNA NAUČNO-STRUČNA KONFERENCIJA IZ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
29-30. septembar 2017 – Banjaluka, Republika Srpska, BiH
Organizator: Panevropski univerzitet „APEIRON“ Banjaluka, Republika Srpska, BiH
Panevropski univerzitet „APEIRON“ u okviru Fakulteta informacionih tehnologija,29. septembra ove godine po deveti put organizuje Međunarodnu naučno–stručnu konferenciju iz Informacionih tehnologija, sa posebnim sekcijama iz sledećih oblasti:

Srpski

Uputstvo za autore

NASLOV RADA

(U NAJVIŠE DVA REDA)

TITLE OF PAPER

(TWO LINES AT THE MOST)

 

 

Apstrakt: Svaki rad mora da sadrži apstrakt. U apstraktu treba ukratko izložiti osnovnu ideju i postignute rezultate. Rad napisati po ugledu na tekst iz ovog uputstva. Apstrakt može da sadrži do 150 reči.

Srpski