Program rada

 

 

 

 

 

X NAUČNO-STRUČNI SKUP

ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

SA MULTIDISCIPLINARNIM SEKCIJAMA IZ

E-OBRAZOVANJA, SAOBRAĆAJA, SPORTA, ZDRAVSTVA, EKONOMIJE, FILOLOGIJE, PRAVA, INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI I PRIMJENJENE MATEMATIKE

 

 

 

Amfiteatar 1: SVEČANO OTVARANJE

 

 

Petak, 28. 9. 2018. godine

 

 

10:00-11:00

 

 Prijavljivanje i registracija učesnika

 

 

 

11:00-11:30

 

SVEČANO OTVARANJE

 

Predsedavajući:

 

Prof. dr Zoran Ž. Avramović

Prof. dr Gordana Radić

Prof. dr Pavle Gladović

Prof. dr

g-din Darko Uremović

Pozdravne riječi:

 

  • Akademik prof. dr Esad Jakupović, rektor     Panevropskog unuverziteta APEIRON
  • Ugledni gosti ...
  • Predstavnici ...

 

Otvaranje naučno-stručnog skupa

 

Akademik prof. dr Rajko Kuzmanović,

Predsjednik Akademija nauka i umjetnosti RS

 

 

 

RADNI DEO SKUPA

11:30-12:15

Čunikin Aleksandar Jurijevič

Nacionalna akademija nauka Ukrajine

Višedimenzionalni numerički sistemi. Teorijske osnove i aspekti primene

Многомерные числа и семантические системы счисления. Теоретические основы и прикладные аспекты.

Multidimensional Numbers and Semantic Numeration Systems.

Theoretical Foundations and Applications

12:15-12:45

Mirko Vujošević

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu

Akademik Akademije inženjerskih nauka Srbije

O problemu optimalnog odlučivanja

12:45-13:15

Sanja Bauk

Pomorski fakultet Kotor, Univerzitet Crne Gore

Odsjek za pomorstvo, Tehnološki Univerzitet Durban, Južna Afrika

Koncept pomorskog klauda

13:15-13:25

Prof. dr Gordana Radić

Prezentovanje JITA časopisa

13:25-13:35

Doc. dr Senad Tatarević

Studentska praksa

13:35-13:45

Riječ domaćina:

Darko Uremović, predsednik Upravnog odbora Panevropskog unuverziteta APEIRON

13:45-14:00

Zakuska i koktel dobrodošlice

 

 

13:45-14:00

Demonstracija rada 3D štampača u holu Univerziteta

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala А1

Moderatori:

Prof. dr Brako Latinović, dekan Fakulteta informacionih tehnologija PEU “APEIRON”

Prof. dr Željko Stanković, professor Fakulteta informacionih tehnologija PEU “APEIRON”

14:00-14:15

Željko Stanković, Fakultet za Informatiku, Univerzitet Apeiron, B.Luka,

Marina Lakčević, Osnovna škola “Vuk Karadžić”, Beograd, Srbija,

Jasmina Aleksić, Osnovna škola „Dragojlo Dudić“, Beograd, Srbija

Robot CD robi u nastavi informatike i računarstva

14:15-14:30

Nedim Smailović, Univerzitet APEIRON, Banja Luka

Istraživanje psihološke povezanosti boja i nekih karakterističnih pojmova

14:30-14:45

Marko Bursać, High railway school of vocational studies, Belgrade, Serbia,

Danijela Milošević, University of Kragujevac, Faculty of Technical Sciences

Adaptive testing with LMS moodle

14:45-15:00

Željko Stanković,

Milenko Simić, Faculty of Informatics, University Apeiron, Banja Luka

Izgradnja mini edukativnog robota pomoću Arduino mikro kontrolera

15:00-15:15

Aleksandar Trifunović, Panevropski Univerzitet APEIRON Banja Luka

Uvod u mašinsko učenje s praktičnim primerima izrade algoritama u programskim jezicima r i python

15:15-15:30

Jusuf Omerović, Evropski univerzitet Kallos Tuzla,

Zoran Ž. Avramović, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka,

Zekerijah Smajlović, MSŠ Sapna

Analiza stanja računarsko komunikacione infreastrukture u osnovnim i srednjim školama

15:30-15:45

Tokić Ejub, Prva osnovna škola Brčko,

Vukašin Stjepanović, Druga osnovna škola,  Brčko

Primjena  informacionih tehnologija u E-obrazovanju - primjeri i iskustva

15:45-17:00

Darko Tadić, Fakultet informacionih tehnologija, Univerzitet Apeiron Banja Luka

Digitalna učionica u E obrazovanju

17:00-17:15

Zekerijah Smajlović, MSŠ Sapna,

Zoran Ž. Avramović, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka,

Jusuf Omerović, Evropski univerzitet Kallos Tuzla

Razvoj i primjena računarsko komunikacione infrastrukture

17:15-17:30

Vukota Minić, Beograd

O hijerarhiji znanja

17:30-17:45

Dalibor P. Drljača, Nezavisni univerzitet Banja Luka,

Branko Latinović,  Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka

Siniša Tomić,  Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka

Prednosti primjene Digitalne Agende za zapadni balkan u BiH

17:45-18:00

Marija Vuković, FSKL, Budva, Crna Gora

Problemi u mašinskom prevođenju upravnog govora na engleski jezik 

18:00-18:15

Boris Kovačić, Farmaceutska komora Republike Srpske

Online edukacija Farmaceutske komore Republike Srpske

 

 

18:15-18.30

Aleksandra Nastasić,VŠSS Beogradska politehnika

Koviljka Banjević, VŠSS Beogradska politehnika

Dragutin Jovanović, VŠSS Beogradska politehnika

Dragana Rošulj, VŠSS Beogradska politehnika

Četvrta industrijska revolucija: budućnost obrazovanja i zanimanja

18.30-18.45

Zoran В. Ribaric, Panevropski univerzitet „APEIRON“ u Banjaluci

DraganVasiljević, Elektronski fakultet Nis

Julijana Vasiljević, Elektronski fakultet Nis

Boris Z. Ribarić, SMATSA

Model sistema integrisane informacione platforme za obrazovanje u sajber prostoru

18.45

Kraj sesije

 

 

IT U SABRAĆAJU I TRANSPORTU

 

Sala 6

Moderatori:

Prof. dr Ratko Đuričić, Saobraćajni  fakultet Doboj

Prof. dr Dragutin Jovanović, FSKL, Budva, Crna Gora

14:00-14:15

Ratko Đuričić, Saobraćajni fakultet Doboj

Vladimir Malčić, Saobraćajni fakultet Doboj

Rade Cvijanović, Željeznice Republike Srpske

Algorithm of calculation of charges for using railway infrastructure and creating conditions for sustainability of railway company

14:15-14:30

Damir Zaborski, Institut Mihajlo Pupin, Beograd

Zoran Ž. Avramović, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Dragan Ranković, Srbija Voz

Modernizacija sistema za rezervaciju i izdavanje karata na železnici Srbije

14:30-14:45

DraganVasiljević, Julijana Vasiljević, Elektronski fakultet Nis

Zoran Ribaric, Panevropski univerzitet APEIRON, Banjaluka

Detekcija objekata korišćenjem kompjuterskog vida u sistemu za otkrivanje, praćenje i onesposobljavanje letenja bespilotnih vazduhoplova

14:45-15:00

Krunoslav Ris, Panevropski Univerzitet Apeiron, Banja Luka

Umjetna inteligencija u suvremenim automobilima

15:00-15:15

Sanja Jevtić, Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd, Srbija

Dragan Jevtić, Infrastruktura železnica Srbije, Beograd, Srbija,

Milesa Srecković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu,

Goran Tričković, Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd

Modernizacija železničke komunikacione mreže

15:15-15:30

Goran Tričković, Sanja Jevtić, Milan Milosavljević, Marko Bursać

Visoka železnička škola strukovnih studija, Zdravka Čelara 14, Beograd

Izazovi u izgradnji savremene mreže signalno sigurnosnih sistema na železnici

 

 

15:30-15:45

Veselin Salamadija, doktorand Panevropskog univerziteta APEIRON, Banja Luka,

Zoran Ž. Avramović, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka,

Pavle Gladović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Koncepcija upravljačkog informacionog sistema za upravljanje autotransportnim preduzećima

15:45-17:00

Nikola Stanković, FSKL, Budva

Novi pravci istraživanja u tehnici velikih brzina – hiperpetlja

17:00-17:15

Nikola Šćepanović, FSKL, Budva

Zoran Avramović, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka

GIS u bezbjednosti saobraćaja

17:15

Kraj sesije

 

 

IT U  EKONOMIJI, PRAVU I ZDRAVSTVU

 

 

Sala 3

Moderatori:

Prof. dr Milanka Aleksić, professor Fakulteta poslovne ekonomije PEU “APEIRON

Doc. dr Gordan Bajić, prodekan Fakulteta zdravstvenih nauka PEU “APEIRON”

14:00-14:15

Đuro Mikić, Panevropski Univerzitet APEIRON Banja Luka

Željko Račić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjaluci

Neven Mikić, Odeljenje za analitičko upravljanje i upravljanje rizicima za indirektno / neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Modeliranje preferencija u funkciji višekriterijumske  optimizacijeSead

 

14:15-14:30

Veljko Đukić, Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka,

Biljana Đukić, Osnovna škola Danilo Borković Gradiška,

Ognjen Đukić, student Elektrotehničkog fakulteta Banja Luka,

Informacijska i komunikacijska tehnologija moderator nove ekonomije

14:30-14:45

Mile Matijević, Internacionalni centar za kriminalistička i kriminološka vještačenja i istraživanja, Banja Luka

Aleksandar Miladinović, Uprava za policijsko obrazovanje  UP Banja Luka

Adamović Siniša, Fakultet pravnih nauka i Fakultet informacionih tehnologija Univerzitet za poslovne studije Banja Luka

3D rekonstruktivne animacije krivičnog događaja poboljšavaju kvalitet istrage i dokaznog postupka

14.45-15.00

Begagić, Institut za zdravlje i sigurnost hrane, Zenica, BH

Uloga informatičara u primjeni data mininga u javnom zdravstvu

15:00-15.15

Igor Dugonjić, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka ,

Zaštita privatnosti i regulisanje prava pristupa u regionalnom pacs sistemu

          15:15

Kraj sesije

 

 

INFORMACIONA BEZBJEDNOST

 

 

Sala 5

Moderatori:

Prof. dr Milan Z. Markovuć, profesor Fakulteta informacionih tehnologija PEU “APEIRON”

Prof. dr Ljubomir Lazić, profesor METROPOLITAN Univerzitet,

Fakultet informacionih tеhnologija, Beograd

14:00-14:15

Milan Marković

Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka,

Cctv systems - information security and privacy protection aspects

14:15-14:30

Boris Damjanović,

Visoka škola Banja Luka College, Banja Luka

Branko Latinović,

Univerzitet Apeiron, Banja Luka

Đuro Mikić,

Univerzitet Apeiron, Banja Luka

Autentifikovana enkripcija korišćenjem CCM i GCM načina rada

14:30-14:45

Macan Siniša

Karan Siniša

Registracija birača

14:45-15:00

Macan Siniša

Karan Siniša

Zastita Ličnih Podataka_EU Regulativa

15:00-15:15

Ljubomir Lazić, Fakultet Informacionih Thnologija, METROPOLITAN Univerzitet, Beograd, Srbija

E-mejl forenzika: Slučaj krađe identiteta iz sudske prakse

15:15-15:30

Igor Dugonjić,

Zaštita privatnosti i regulisanje prava pristupa u regionalnom pacs sistemu

15:30-15:45

Velimir Kojić, Dražen M. Marinković, Panevropski univerzitet APEIRON, Banja Luka

Docker swarm

15:45-16:00

Drago Vučković

Bezbjednost WEB aplikacija

   16:00

Kraj sesije

 

 

INFORMACIONI SISTEMI

 

Sala 4

Moderatori:

Prof. dr Tihomir Latinovic, University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, Republic of Srpska

Mr Dražen Marinković, viši asistent Panevropskog univerziteta “APEIRON”

14:00-14:15

Tihomir Latinovic, Miroslav Rogic

University of Banja Luka, Faculty of Mechanical Engineering, Republic of Srpska, B&H

Fuzzy-Fmea system for quality monitoring industrial process

 

Nedeljko Šikanjić, Panevropski univerzitet “APEIRON”

Zoran Ž.Avramović, Panevropski univerzitet “APEIRON”

Analiza softverskih arhitektura u poslovnim informacioniom sistemima sa primjerom

 

 

14:15-14:30

Dragan Botić, MTEL Banja Luka

Goran Đukanović, MTEL Banja Luka,

Dalibor Drljača,

Softverski definisane mreže na bazi openflow standarda

14:30-14:45

Mimica Milošević, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd,

Dušan Milošević, Elektronski fakultet, Niš

Branislav Ranđelović, Elektronski fakultet, Niš

Višekriterijumska analiza IKT u konceptu pametnog grada

14:45-15:00

Boris Kovačić, Farmaceutska komora Republike Srpske

Diferencijacija poslova u informatici radi uvođenja ISO27001 stadarda

15:00-15:15

Boris Kovačić, Farmaceutska komora RS, Banja Luka

IS FKRS postizanje kvantiteta i podizanje kvaliteta unapređenjem IT sistema i IKT infrastrukture

15:30

Kraj sesije

 

 

OKRUGLI STO: Primjene vještačke inteligencije u novim bežičnim senzorskim mrežama

 

Sala FZN3

 

Moderatori:

Prof. dr Goran Djukanović, professor Panevropskog univerziteta “APEIRON”

Doc. dr Goran Popović

Prof. dr Dalibor Dobrilović, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin

15:00-15:15

Goran Đukanović, Panevropski univerzitet “Apeiron” Banja Luka

Goran Popović, Internacionalni univerzitet Travnik

Primjene vještačke inteligencije u novim bežičnim senzorskim mrežama

15:15-15:30

Siniša Mihajlović, Dalibor Dobrilović, Dragica Radosav,

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ Zrenjanin, Sbija

Primeri upotrebe veštačke inteligencije u oblasti bežičnih senzorskih mreža

15:30-16.30

Diskusija

16:30

Kraj sesije

 

 

 

Srpski