Program rada

IX NAUČNO-STRUČNI SKUP

ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

SA MULTIDISCIPLINARNIM SEKCIJAMA IZ

E-OBRAZOVANJA, SAOBRAĆAJA, SPORTA, ZDRAVSTVA, EKONOMIJE, FILOLOGIJE, PRAVA, INFORMACIONE BEZBJEDNOSTI I PRIMJENJENE MATEMATIKE 

-PROGRAM-

 

 

Petak, 29. 9. 2017. godine

 

 

10:00-11:00

 

Prijavljivanje i registracija učesnika

 

11:00-11:30

Sala A:

SVEČANO OTVARANJE

 

Pozdravne riječi:

·     Akademik prof. dr Esad Jakupović, rektor Panevropskog unuverziteta APEIRON

·     Akademik prof. dr Leonid Avramovič Baranov, Ruski univerzitet transporta (MIIT)

·     Prof. dr Hristo Hristov, počasni rektor univerziteta, Bugarska

·     Predstavnik Ambasade Rusije u BiH

 

 

Otvaranje naučno-stručnog skupa

 

Akademik prof. dr Leonid Avramovič Baranov, Ruski univerzitet transporta (MIIT)

 

 

 

 

Amfiteatar 1: OTVARANJE

11:00

 

Predsedavajući:

Prof. dr Zoran Ž. Avramović

Prof. dr Gordana Radić

Prof. dr Dragica Radosav

Prof. dr Ratko Đuričić

g-din Darko Uremović

 

11:30-12:00

Akademik, prof. dr Leonid Avramovič Baranov (MGU Moskva, Rusija):

Pravci istraživanja na polju informaciono-komunikacionih satelitskih sistema vođenje saobraćaja

12:00-12:25

Prof. dr Hristo Hristov, prof. dr Marija Hristova (Sofija, Bugarska):
Safety Critical Systems: taxonomy, scientific problems and some solutions

12:25-12:35

Prof. dr Dušan Starčević

Prezentovanje JITA časopisa

12:35-12:45

Riječ domaćina:

Darko Uremović, predsednik Upravnog odbora Panevropskog unuverziteta APEIRON

12:45-13:30

Koktel dobrodošlice

 

 

 

 

Amfiteatar 1: PLENARNA SESIJA

13:30

 

Predsedavajući:

Prof. dr Dušan Starčević

Prof. dr Leonid Avramovič Baranov

Prof. dr Hristo Hristov

Prof. dr Dragutin Jovanović

Prof. dr Sanja Bauk

 

13:30-13:50

Velimir Štavljanin, FON, Beograd

Primena gemifikacije u e-obrazovanju

13:50-14:10

Vladimir Brtka, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin", Zrenjanin, Srbija: Primjene tehnika mašinskog učenja u medicini (predavanje po pozivu)

14:10-14:30

Sanja I. Bauk (Crna Gora):

Poslovni modeli u kontekstu Interneta stvari (IoT)

14:30-14:45

Doc. dr Senad Tatarević

Studentska praksa

14:45-15:00

Kafe pauza

 

 

 

IT u E-OBRAZOVANJU

 

 

 

Sala А1

Moderatori:

Prof. dr Brako Latinović, dekan Fakulteta informacionih tehnologija PEU “APEIRON”

Prof. dr Željko Stanković, professor Fakulteta informacionih tehnologija PEU “APEIRON”

15:00-15:15

Danijela Todorova, Marija Hristova, Nina Gergova (Bugarska): Benchmarking in higher education - an effective approach to improving the quality of university activities

15:15-15:30

Gordana Jotanović, Vladimir Brtka, Goran Jauševac 

Nastavna paradigma u funkciji  razvoja ICT kompetencija studenata

15:30-15:45

Aleksandra Nastasić, Dragutin Jovanović, Dragana Rošulj, Tamara Z. Ribarić

Uticaj informacionih tehnologija na kontinuitet poslovanja visokoškolskih ustanova

15:45-16:00

Adin Begić, Zoran Ž. Avramović

Digitalna transformacija škole korišćenjem jedanog od besplatnih rješenja

16:00-16:15

Andrea Simović

E-učenje na radnom mjestu, LMS platforme, sistemi za webinare i telekonferenciju

16:15-16:30

Miloš Nenad, Zoran Ž. Avramović

Unapređene mogućnosti primjene bloga u školovanju i obrazovanju

16:30-16:45

Mirza Jahić, Miralem Mujić, Nedim Delić

Inovativni pristup pregledu pedagoške dokumentacije i evidencije

16:45-17:00

Veselin M. Salamadija, Zoran Ž. Avramović, Pavle Gladović

Neophodnost permanentnog školovanja kadrova za rad sa novim IK tehnologijama u ATP-u drumskog transporta

17:00-17:15

Neira Suljić

Robotika u obrazovanju

17:15

Kraj sesije

 

 

IT U SABRAĆAJU I TRANSPORTU

 

Sala 4

Moderatori:

Prof. dr Mirsad Kulović, dekan Saobraćajnog fakulteta PEU “APEIRON”

Prof. dr Ratko Đuričić, predsednik Upravnog odbora Univerziteta u Istočnom Sarajevu

15:00-15:15

Efim Naumovich Rozenberg, Alexey Valeryevich Ozerov

Wide-reaching programme of “digitalising” its russian railways network

15:15-15:30

Зоран Рибарић, Зоран Ж. Аврамовић, Борис З. Рибарић

Razvoj informacionih safety nets automatizovanih sistema

15:30-15:45

Damir M. Zaborski, Zoran Ž. Avramović

Predlog arhitetkture i servisnog modela savremenog informaciono-komunikacionog sistema Železnica Srbije

15:45-16:00

Tomislav Vujinović, Dragan Mihić

Duboko izvlačenje dijelova složene geometrije  pri upravljanju klizanjem na obodu

16:00-16:15

Sanja I. Bauk, Zoran Ž. Avramović

O inteligentnom korišćenju ICT sa osvrtom na pomorstvo

16:15-16:30

Борис З. Рибарић, Зоран Рибарић, Дражен М. Маринковић:

ATM Safety proaktivni pristup

16:30-16:45

Zekerijah Smajlović, Zoran Ž. Avramović, Jusuf Omerović

Telematika kao dio nadzora i upravljanja saobraćajem

16:45-17:00

Marjan Damjanović, Sanja Bauk

e-Navigacija i pomorski klaud

17:00-17:15

Željko Stanković, Milenko Simić, Stefan Stojanović

Mobilne aplikacije u elektronici automobila

17:15

Kraj sesije

 

 

IT U SPORTU I ZDRAVSTVU

 

 

Sala FZN 3

Moderatori:

Prof. dr Osmo Bajrić, professor Fakulteta sportskih nauka PEU “APEIRON”

Doc. dr Gordan Bajić, prodekan Fakulteta zdravstvenih nauka PEU “APEIRON”

15:00-15:15

Osmo Bajrić, Velibor Srdić, Senad Bajrić, Meho Hrnjak

Primjena informatike u nastavi FV

15:15-15:30

Vladan Pelemiš

Primena informacionih tehnologija u sportu

15:30-15:45

Igor Dugonjić

Potreba i razlozi povezivanja lokalnih PACS sistema u regionalni PACS

15:45-16:00

Boris Talić

Centralizacija lokalne infrastrukture zavoda “dr Miroslav Zotović”

16:00-16:15

Oliver Krička

Primena informacione tehnologije u nastavnom procesu putem video vežbi

"Brain break"

16:15

Kraj sesije

 

 

IT U EKONOMIJI I FILOLOGIJI

 

 

 

Sala 3

Moderatori:

Prof. dr Larisa Ivanovna Čović, dekan Fakulteta filoloških nauka PEU“APEIRON”

Prof. dr Milanka Aleksić, professor Fakulteta poslovne ekonomije PEU “APEIRON”

15:00-15:15

Bojan Marčeta, Milorad Milinković, Marija Bogićević Sretenović,  Dejan Simić

Upotreba biometrije u sistemima mobilnog placanja

15:15-15:30

Dalibor Drljača, Željko Stanković, Branko Latinović

Primjena ekspertnih sistema u procesu revizije

15:30-15:45

Larisa Čović, Branimir Čović

Informacione tehnologije u lingvistici

15:45-16:00

Veljko Đukić, Biljana Đukić, Ognjen Đukić

Informaciono-komunikacijske tehnologije i održivi razvoj

16:10-16:15

Dragana Vasilski, Suzana Koprivica, Željko Stanković

Pametna zgrada – tehnologija u službi korisnika

16:15-16:30

Igor Grujić

Performanse laboratorijskog informacionog sistema

16:30-16:45

Jusuf Omerović, Zoran Ž. Avramović, Zekerijah Smajlović

Informaciono-komunikacione tehnologije i njihov uticaj na razvoj turizma

16:45-17:00

Goran Mikić

Prednosti i pravci razvoja SAP ERP sistema

17:00

Kraj sesije

 

 

INFORMACIONA BEZBJEDNOST I PRAVO

 

 

Sala 11

Moderatori:

Prof. dr Milan Z. Markovuć, professor Fakulteta informacionih tehnologija PEU “APEIRON”

Mr Lana Vukčević, viši asistent Panevropskog univerziteta “APEIRON”

15:00-15:15

Milan Marković, Goran Đorđević

On possible cryptographic optimization of secure mobile android application

15:15-15:30

Siniša Macan, Andrea Simović

Bezbjednost IK sistema ministarstva unutrašnjih poslova kao osnov zaštite podataka

15:30-15:45

Lana Vukčević

Zaštita autorskog prava na fotografiji

15:45-16:00

Vladimir Radojčić

Cyber kriminal i zvanična istraga

16:00-16:15

Mahir Zajmović

Digitalna forenzika

16:15-16:30

Vitomir T. Miladinović

Definisanje kriterijuma za izbor podataka i informacija u cilju povećanja stepena zaštite poverljivosti

16:30-16:45

Alem Kozar, Mladen Radivojević, Emina Suljević

IKT kao prediktor produktivnosti advokatskih kancelarija u BiH

16:45

Kraj sesije

 

 

IT u PRIMJENJENOJ MATEMATICI

 

Sala 6

Moderatori:

Prof. dr Đuro Mikić, professor Panevropskog univerziteta “APEIRON”

Mr Dražen Marinković, viši asistent Panevropskog univerziteta “APEIRON”

15:00-15:15

Đuro Mikić, Željko Račić

Asocijativna pravila i grafički alati kao tehnike pretraživanja podataka u funkciji prognoziranja

15:15-15:30

George Popov, Kamelia Raynova

Comparative dependability analysis of TMR and DMR systems with general and separate reservation activity

15:30-15:45

Boris Damjanović, Đuro Mikić

Merkleova stabla

15:45-16:00

Dragan Botić, Željko Stanković

Uloga vještačke inteligencije u procesu optimizacije rada terenskih ekipa telekom operatora primjenom softverskog paketa

16:00-16:15

Rajko Jelisavac, Željko Stanković

Primjena vjestačke intelegencije u drumskom saobraćaju

16:15

Kraj sesije

 

 

OKRUGLI STO: Bežične senzorske mreže

 

Sala 5

 

Moderatori:

Prof. dr Goran Djukanović

Doc. dr Goran Popović

15:00-15:15

Goran Đukanović, Goran Popović

Mogućnosti primjene UAV u bežičnim senzorskim mrežama

15:15-15:30

Dušan Malić, Dalibor Dobrilović, Milan Malić, Dragica Radosav

Tehničko rešenje šasije lake bespilotne za primenu u bežičnim senzorskim mrežama

15:30-15:45

Lidija Murtin

Komunikacija u UAV zasnovanim bežičnim senzorskim mrežama

15:45-16:00

Tamara Bilinac

Upotreba UAV zasnovanih bežičnih senzorskih

16:00-16:30

Diskusija

16:30

Kraj sesije

 

Srpski