Odrzan ITeO 2019

 

Konferencija Informacione tehnologije za e-obrazovanje – ITeO 2019, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija, jedanaestu godinu za redom, održana je 6. decembra 2019. godine. 

Uvodno predavanje održao je prof. dr Dušan Starčević sa Fakulteta organizacionih nauka iz Beograda, a predstavljen je i novi broj časopisa JITA. 

Jedan od referata na aktuelnu temu ASPEKTI BEZBJEDNOSTI RAČUNARSKIH MREŽA INDUSTRIJSKIH SISTEMA UPRAVLJANJA održao je prof. dr Milan Marković. Govorilo se i o perspektivama sistema menadžmenta kvalitetom, digitalnim potpisima kao načinom zaštite komunikacija, forenzičkoj analizi mobilnih uređaja, mogućnostima računarske lingvistike na primjeru analize jednog književnog djela na raznim jezicima i zaštiti DNS servisa.

Desetu godinu za redom Fakultet informacionih tehnologija Univerziteta „Apeiron“ kroz organizaciju ovog naučnog skupa upoznaje svoje učesnike sa uticajem naprednih ICT u elektronskom obrazovanju, formalnom i neformalnom, kao i sa primjenom informacionih tehnologija u svim sferama života.

U predhodnih deset godina ITeO je dao oko 400 naučno-istraživačkih radova i najbolji od njih objavljuju se u međunarodnom naučnom časpisu Univerziteta „Apeiron“ - JITA, koji je u dosadašnjih 17 izdanja predstavio nove razvojne tehnologije i inovacije u sferi uspostavljanja informacionog društva, te promovisao razmjenu informacija i znanja u istraživačkom radu.

I ove godine pokrovitelji su Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. Sponzori i suorganizatori konferencije su: Microsoft BiH, Teleklik i Prointer.

Tematske oblasti konferencije su:

• Informacione tehnologije u e-obrazovanju

• Primjena informacionih tehnologija u saobraćaju i transportu

• Primjena informacionih tehnologija u zdravstvu

• Primjena informacionih tehnologija u ekonomiji

• Primjena informacionih tehnologija u sportu

• Primjena informacionih tehnologija u filologiji

• Primjena informacionih tehnologija u pravu

• Informacione tehnologije u primjenjenoj matematici

• Informaciona bezbjednost.

Srpski