ITeO 2019 - Uvodno predavanje

 

TREND RAZVOJA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA I IZAZOVI U VISOKOM OBRAZOVANJU

Prof. emeritus dr Dušan Starčević

Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

Apstrakt: Rad je posvećen analizi uticaja informacionih tehnologija na razvoj privrede i društva, posebno u procesu digitalne transformacije društva. Dat je prikaz osnovnih odlika digitalne ekonomije i informacionih tehnologija. Analizirano je trenutno stanje broja i profila zaposlenih u oblasti informacionih tehnologija u SAD-u i ocena trenda razvoja. Navedene su ključne informacione tehnologije za koje se očekuje da obeleže sledeću deceniju, kao i zadaci akademskih ustanova u njihovom obrazovanju. Prezentovani su de facto standardi koje treba imati u vidu prilikom specificiranja nastavnih planova i programa rada.

Ključne reči: informacione tehnologije, digitalna transformcija društva, strateške tehnologije, modeli akademskog obrazovanja, kurikulumi

1. UVOD

Informacione tehnologije, njihove mogućnosti, brzina razvoja i impakt na okruženje, pokreću veći broj pitanja u različitim oblastima života i rada ljudi. Može se reći da je proces globalizacije, započet tehnologijama satelitskih komunikacija i živih TV prenosa šesdesetih godina, značajno napredovao početkom osamdesetih pojavom personalnih računara i globalnih satelitskih 24-časovnih news agencija, a ušao u zrelo doba digitalne ekonomije devedesetih godina pojavom globalne računarske mreže, javnog i komercijalnog Interneta. Danas informacione tehnologije praktično obuhvataju sve aspekte života i rada, a ne samo poslovne procese u kojima su započele svoj pohod.

U drugom delu rada izložiće se osnovne odlike digitalne ekonomije, odnosno potonjeg procesa digitalne transformacije društva. Osvrnućemo se na uticaj računarskih komponenti i programa na evoluciju tradicionalnog značenja termina proizvod i usluga, kako bismo razumeli buduće procese promena u društvu i pripremili se za njih.

Treći deo rada posvećen je informacionim tehnologijama, kao ključnom akceleratoru promena, i prezentovaćemo ključne informacione tehnologije i njihove odlike koje oblikuje sadašnji svet. Takođe, navešćemo profile stručnjaka i njihov broj u Sjedinjenim Američkim Državama, kao kolevci i promoteru ovih tehnologija. U okviru ove sekcije biće prikazana i očekivanja privrede u pogledu novih akademskih profila IT stručnjaka, kako bi uspešno odgovorila na postavljene izazove u neposrednoj budućnosti. Na kraju ove sekcije navešćemo potrebu da i same akademske ustanove koriste nove mogućnosti informacionih tehnologija kako bi poboljšale kvalitet i efikasnost obrazovanja studenta.

Četvrti deo rada posvećen je analizi izazova koji se pojavljuju pred akademskim ustanovama tokom poslednjih decenija u kojima je započela primena računara u svim porama života i rada. Objašnjava se zašto tradicionalni model akademskog obrazovanja, postavljen u drugoj polovini XIX veka, nije više optimalan. Navode se mogućnosti negovog poboljšanja, ali i konstatuje da je problem i dalje otvoren.

Peti deo rada posvećen je prikazu de facto standarda akademskog obrazovanja u oblasti računarstva, odnosno informacionih tehnologija. Ti standardi su rezultat dvodecenijskog napornog rada ljudi iz akademske sredine, privrede i državnih institucija u Sjedinjenim američkim Državama, u okviru dva profesionalna udruženja, IEEE i ACM.

<< Pročitajte više: >>

Srpski